Chat Facebook

So sánh sản phẩm

GIÁ THAY VÀ NÂNG CẤP RAM


GIÁ NÂNG CẤP RAM
Ram 4GB PC3L lên 8GB PC3L  : 450k
Ram 8GB PC3L  lên 16GB PC3L : 690k
Ram 16GB PC3L lên 32GB PC3L : 1500k
Ram 4GB PC4 lên 8GB PC4  :490k
Ram 8GB PC4 lên 16GB PC4  : 890k
Tags: ,