Chat Facebook

So sánh sản phẩm

GIÁ THAY VÀ NÂNG CẤP RAM

Nâng cấp ram từ 4GB lên 6GB: 250.000đ

 Nâng cấp ram từ 4GB lên 8GB: 550.000đ

Nâng cấp ram từ 8GB lên 16GB: 1.500.000đ
Tags:,