Chat Facebook

So sánh sản phẩm

GIÁ THAY VÀ NÂNG CẤP Ổ CỨNG


GÍA NÂNG CẤP Ổ CỨNG
HDD 250GB lên HDD 320GB : 100k
HDD 320GB lên HDD 500GB :  200k
HDD 500GB lên SSD 128GB : 150k
SSD 128GB lên SSD 256 GB : 450k
SSD 256GB lên SSD 512 GB : 900k
SSD 128GB lên SSD 512 GB : 1400k
Tags: ,