Chat Facebook

So sánh sản phẩm

GIÁ THAY VÀ NÂNG CẤP Ổ CỨNG

 Nâng cấp ổ cứng từ HDD 250GB lên HDD 500GB: 300.000đ

Nâng cấp ổ cứng từ HDD 500GB lên 1TB: 500.000đ

Nâng cấp ổ cứng từ HDD 
250GB lên 1TB: 700.000đ
Nâng cấp ổ cứng HDD 1TB lên SSD Msata 128GB 700.000đ

Nâng cấp ổ cứng HDD 250GB lên SSD 120GB: 700.000đ

 
Nâng cấp ổ cứng 
HDD 250GB lên SSD 240GB1.400.000đ

Nâng cấp ổ cứng HDD 250GB lên SSD M2 128GB900.000đ

Nâng cấp ổ cứng HDD 250GB lên SSD M2 256GB1.600.000đ
Tags:,